Efecte legale și economice ale Decretului privind instituirea stării de urgență

 

Având în vedere contextul pandemiei de Coronavirus, precum și decretarea stării de urgență la nivel național, pe lângă asigurarea continuității serviciilor juridice, formulăm prezentul punct de vedere privind principalele efecte legale și economice ale Decretului privind instituirea stării de urgență la nivel național:

 • Scopul principal al instituirii stării de urgență la acest moment este acela de a permite autorităților să adopte anumite măsuri de prevenție și intervenție, unele cu efect imediat (cuprinse în Anexa 1) iar altele (Anexa 2) urmând a fi aplicate gradual, în funcție de evoluția epidemiei
 • posibilitatea Guvernului de a adopta măsuri de susținere a operatorilor economici, din domeniile afectate. În cuprinsul decretului nu se precizează în ce ar consta aceste măsuri, ele urmând a fi stabilite de Guvern, în funcție de evoluția epidemiei. Cu titlu de exemplu, se vor putea prelungi termenele de plată a obligațiilor fiscale și bugetare, suspendarea plății ratelor la creditele bancare, etc.
 • posibilitatea autorităților publice centrale de a rechiziționa capacități de producție de materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei. Precizăm că în eventualitatea adoptării unei astfel de măsuri, vor putea fi interzise exporturile de astfel de materiale, fiind posibilă și rechiziționarea stocurilor existente de echipamente de protecție, dezinfectante și orice alte produse necesare prevenției și tratării epidemiei. De asemenea, aplicarea unei astfel de măsuri se va realiza gradual, în funcție de evoluția epidemiei.
 • Toate achizițiile de materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei se vor realiza direct, fără parcurgerea procedurii de achiziție publică
 • Agenții economici pot solicita Ministerului Economiei eliberarea unor certificate de stare de urgență, pe baza unor dovezi justificative. La acest moment, Decretul nu prevede în mod clar care este procedura pentru obținerea acestor certificate și nici nu se precizează dacă aceste certificate pot face dovada unui caz de forță majoră.
 • Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuității activităților de aprovizionare, extracție, producție, procesare, transport, distribuție, livrare, mentenanță și reparații în ceea ce privește materiile prime și materialele semi-procesate necesare funcționării corespunzătoare și neîntrerupte a sistemului energetic național și a serviciilor de utilitate publică
 • Prețurile medicamentelor, echipamentelor medicale, alimentelor de strictă necesitate și serviciilor de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.) vor putea fi limitate la media ultimelor trei luni care au precedat data de 16 martie 2020
 • Documentele emise de autoritățile publice a căror dată de expirare intervine în perioada decretării stării de urgență, rămân valabile – nu se prevede o nouă dată la care aceste documente vor exipra, însă cel mai probabil, perioada de valabilitate a actelor urmează a fi prelungită cu perioada în care starea de urgență s-a aflat în vigoare.
 • Toate termenele de prescripție și decădere sunt suspendate pe toată durata stării de urgență – cursul acestor termene urmând a fi reluat, fără ca în calculul acestor termene să se includă perioada stării de urgență
 • Toate cauzele civile (inclusiv cele cu profesioniști) sunt suspendate în mod automat – sunt incluse în noțiunea de „cauze civile” și litigiile comerciale sau contencios administrativ

Cu toate acestea, instanțele vor putea continua judecarea anumitor cauze urgente; lista acestora va fi stabilită de colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție sau al Curților de Apel, după caz.

Ședințele de judecată se pot desfășura prin videoconferință, iar documentele pot fi comunicate prin e-mail ori fax.

Procedurile de executare silită vor continua numai în măsura în care pot fi respectate regulile de disciplină sanitară. Aceste reguli urmează a fi stabilite de Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență.

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt întrerupte, noi termene urmând a începe să curgă după încetarea stării de urgență

 • Închiderea punctelor de trecere a frontierei de stat este prevăzută printre măsurile cu aplicare graduală. Ea nu va intra în vigoare de la data Decretului, dar poate fi impusă ulterior prin ordin militar al ministrului Afacerilor Interne, cu aprobarea prim-ministrului.
 • Restricționarea circulației este, de asemenea, o măsură cu aplicare graduală. Orice forme de transport și circulația liberă a persoanelor pot fi restricționate sau interzise către sau dinspre anumite zone determinate. De asemenea, autoritățile pot suspenda traficul rutier, feroviar, maritim, fluvial sau aerian pe anumite rute, precum și circulația metroului.
 • Închiderea temporară a localurilor publice Restaurantele, hotelurile, cafenelele, cluburile, cazinourile, sediile de asociații și alte localuri publice pot face obiectul închiderii temporare la ordinul ministrului Afacerilor Interne, cu aprobarea primministrului

Agenția Națională de Administrare Fiscală a pregătit următoarele măsuri venite în sprijinul mediului de afaceri având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea cu virusul COVID – 19, după cum urmează:

Suspendarea sau neînceperea executării silite a creanțelor bugetare. În acest sens, nu se mai emit somații, popriri ale disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

Rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;

– Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;

Suspendarea acțiunilor de control fiscal (inspecții fiscale, controale antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;

– Suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria; – Amânarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020 până la 25 aprilie 2020.

Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență cât și pe o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Echipa SCA Cozma, Stoica și Asociații

 

Say Something