OPȚIUNILE SOCIETĂȚILOR CU PRIVIRE LA O STRATEGIE ECONOMICĂ ASUMATĂ- Șomajul tehnic

OPTIUNILE ANGAJATORILOR ÎN CAZ DE STARE DE URGENTA

 

Exista doua posibilitati in ceea ce il priveste pe angajatorul aflat in dificultate pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, respectiv:

  1. În această situație angajatorul fie trimite salariatii in șomaj tehnicsituatie in care este obligat sa le plateasca salariatilor ale caror contracte individuale de munca le-a suspendat o indemnizatie de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat (art. 53 din Codul muncii, republicat);

 

  1. fie reduce saptamana de lucru de la 5 la 4 zile cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

 

În prima situatie, pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Pentru indemnizatia platita pe perioada in care salariatii au contractele individuale de munca suspendate pentru somaj tehnic se calculeaza, retin si vireaza toate contributiile sociale aferente veniturilor salariale cu exceptia contributiilor la sistemul asigurarilor pentru somaj.

 

Precizări cu privire la contribuțiile la sistemul asigurarilor pentru somaj:

Conform art. 296 indice 16 lit. c6) din Codul fiscal se excepteaza de la plata contributiei de asigurari pentru somaj, veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii.

În acelasi sens sunt si prevederile pct. 23 din Normele metodologice date in aplicarea art. 296 indice 16 lit. c6) din Codul fiscal potrivit carora, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru somaj, veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj.

Întrucat, in perioada in care se acorda indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza, contractele individuale de munca sunt suspendate, nu se datoreaza contributiile la sistemul asigurarilor pentru somaj.

În cea de-a doua situatie angajatorul practic trebuie sa constate o reducere a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, iar dupa o perioada care depaseste 30 de zile lucratoare, va putea sa ia decizia reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana in conditiile prevazute de lege, si anume dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Totodata, in perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea, in baza art. 122 alin. (3) din Codul muncii, de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

Astfel, angajatorul poate acorda salariatilor, in avans, zile libere platite, in cazul in care nu desfasoara intr-o anumita perioada activitate care sa necesite prezenta salariatilor, urmand ca ulterior salariatul sa desfasoare munca suplimentara care sa se compenseze in urmatoarele 12 luni. Prin urmare, angajatorul acorda mai intai zile libere, in contul carora va fi efectuata, in viitor, munca suplimentara. La acordarea zilelor libere trebuie sa aveti in vedere si faptul ca munca suplimentara poate fi efectuata numai cu acordul salariatului.

Prin urmare, solicitati acordul salariatului in momentul in care acordati zilele libere in avans.
Asadar, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii republicat).

Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
Modalitatea in care salariatii urmeaza sa se afle la dispozitia angajatorului in cazul somajului tehnic nu este prevazuta de legiuitor, astfel incat aceasta se va putea stabili prin contractul colectiv de munca.

 

Impactul Șomajului Tehnic în Revisal

Perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inscriu in registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal).

In cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (somaj tehnic), contractul individual de munca se suspenda la initiativa angajatorului in baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Codul muncii nu cuprinde dispozitii procedurale cu privire la suspendarea contractului individual de munca. in unele cazuri, cum este si cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, suspendarea trebuie materializata intr-o decizie a angajatorului ce constituie temeiul inscrierilor in registrul general de evidenta a salariatilor.

Conform art. 4 alin. (1) lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

 

CADRUL LEGAL APLICABIL:

 

CODUL MUNCII Art. 52 (1)Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

  1. c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

 

Art. 53 (1)Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).

(2)Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

 

Say Something