DREPTURILE SALARIAȚILOR ÎN PERIOADA DE SOMAJ TEHNIC

DREPTURILE SALARIAȚILOR ÎN PERIOADA DE SOMAJ TEHNIC

     In continuare consideram esențial ca trebuie sa le prezentam angajaților care sunt trecuți in varianta de șomaj tehnic care sunt drepturile si obligațiile lor.

     Legiuitorul a anticipat in mod corect existenta unor astfel de situații si a prevăzut in art. 49 alin. (3) din Codul muncii faptul ca pe durata suspendarii contractelor individuale de munca pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat prestarea muncii si plata salariului, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

     In sprijinirea aceleiași idei art. 53 din acelasi act normativ dispune ca exista obligatii reciproce intre parti:

 • angajatorul va asigura salariatilor o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;
 • salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

      Angajații trebuie sa aibă in vedere o relație de reciprocitate intre obligații astfel cauza obligatiei unei parti o constituie executarea obligatiei celeilalte. Desi nu se mentioneaza expres, in afara indemnizatiei de mai sus, salariatii aflati in somaj tehnic mai au si alte drepturi.

1. Dreptul de a fi informati cu privire la masura luata

     In primul rand ei au dreptul de a fi informati cu privire la masura luata. Astfel, prin aplicarea corespunzatoare a art. 17 alin. (2) din Codul muncii, ei vor fi informati prin comunicarea dispozitiilor individuale cu privire la suspendarea contractelor individuale de munca pentru fiecare salariat vizat. După cum puteți observa, obligația pe care angajatorul o are de a informa persoana selectata in vederea angajării se menține pe toata durata relației contractuale dintre părți.

     Dispozițiile individuale cu privire la suspendarea contractelor individuale de munca trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

 • numarul de inregistrare si data emiterii;
 • numele si prenumele reprezentantului legal al unitatii;
 • motivarea suspendarii contractului;
 • temeiul legal;
 • perioada pentru care se dispune masura;
 • numele si prenumele salariatului;
 • locul de munca al salariatului;
 • indemnizatia ce va fi acordata;
 • modul de plata;
 • modalitatea prin care se comunica reluarea activitatii;
 • termenul in care salariatul convocat trebuie sa se prezinte pentru reinceperea activitatii;
 • instanta si termenul in care poate fi atacata decizia.
 1.  Dreptul la pastrarea locului de munca pentru care contractul a fost suspendat

     Potrivit art. 81 lit. a) din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata pentru inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca.

     Aceste prevederi nu se aplica pentru inlocuirea unor salariati aflati in somaj tehnic, pentru ca ar dispare insasi cauza suspendarii. Daca angajatorul doreste sa incadreze salariati cu o mai buna pregatire, va trebui sa infiinteze noi locuri de munca iar in fisele de post noi sa precizeze aceste conditii superioare.

 1.  Dreptul la cumulul de functii

     Conform art. 35 din Codul muncii, orice salariat caruia legea nu-i interzice in mod expres, are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca, sub rezerva declararii fiecarui angajator a locului unde exercita functia pe care o considera de baza.

     Daca salariatul are dreptul la cumulul de functii in timpul executarii contractului individual de munca, cu atat mai mult va avea acelasi drept in timpul suspendarii lui potrivit art. 52 alin. 1 lit. d) din Codul muncii.

     Cum nimic nu interzice cumulul de functii la acelasi angajator, se poate ca un salariat sa aiba un contract suspendat si un contract in executare la acelasi angajator.

     De asemenea, nimic nu impiedica pe angajator sa ia masura suspendarii contractelor individuale de munca ale unor salariati si sa mentina pentru altii doua contracte in executare. Este fireasca aceasta solutie, intrucat art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul muncii reglementeaza dreptul angajatorului de a stabili organizarea si functionarea unitatii, ceea ce inseamna ca el are capacitatea legala de a intreprinde orice demers si de a adopta orice masura pe care le considera oportune in asigurarea bunului mers al afacerii. Obiectivul esential este acela de a se organiza munca salariatilor astfel incat sa se obtina profit, redresare economica. De aceea el decide ce salariati pastreaza sa lucreze. In acest sens, se poate spune ca va alege criteriile profesionale si nu sociale.

 1.  Dreptul la demisie

     Daca salariatul are dreptul la demisie in timpul executarii contractului individual de munca, potrivit art. 81 din Codul muncii, cu atat mai mult va avea acelasi drept in timpul suspendarii lui pentru somaj tehnic.

     Salariatul va fi obligat sa respecte insa termenul de preaviz in sensul ca se va afla la dispozitia angajatorului in acest termen, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

      5. Dreptul la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Salariatii se afla la dispozitia angajatorului in timpul somajului tehnic, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. Ei vor raspunde disciplinar in cazul in care nu isi indeplinesc aceasta obligatie.

     Dar ca orice salariati, si ei se pot imbolnavi. Astfel ca,  vor avea dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa cum urmeaza:

 1. a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
 2. b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 3. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
 4. d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 5. e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

     Aceste concedii vor suspenda somajul tehnic iar indemnizatia ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza din aceasta perioada va fi inlocuita cu indemnizatia pentru concediu medical, in a carei baza de calcul va intra si prima indemnizatie.

 1. Dreptul la concedii fara plata pentru studii sau pentru interese personale

Daca salariatul are dreptul la concedii fara plata pentru studii sau pentru interese personale, cu acordul angajatorului, in timpul executarii contractului individual de munca, potrivit art. 54 din Codul muncii, el va avea acelasi drept si in timpul somajului tehnic, caz in care nu va mai fi obligat sa se afle la dispozitia angajatorului si nu va mai primi indemnizatia ce se acorda in acest sens.

     Evident, initiativa suspendarii contractului individual de munca pentru studii sau pentru interese personale apartine numai salariatului.

 1. Dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

 

Say Something