Nerespectarea măsurilor de carantină și izolare la domiciliu- sanctiuni

Având în vedere contextul pandemiei de Coronavirus, precum și decretarea stării de urgență la nivel național, vă prezentăm principalele consecințe și sancțiuni (administrative și penale) ale nerespectării obligațiilor legale privind izolarea, carantina și combaterea bolilor.

Ca urmare a decretării stării de urgență la nivel național, la data de 17.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanța Militară nr. 1/2020, prin care au fost adoptate unele măsuri de primă urgență ce privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

Prin acest act normativ, pe durata stării de urgență, au fost interzise orice activități de servire și consum în toate localurile publice (cafenele, hoteluri, restaurante, săli de evenimente, etc), precum și toate activitățile culturale, științifice, artistice, sportive, religioase, de divertisment sau jocuri de noroc, tratament balnear și îngrijire personală, realizate în spații închise.

Mai mult, a fost interzisă organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care persupune participarea a mai mult de 100 de persoane, în spații deschise.

Obligațiile speciale impuse persoanelor fizice pe perioada stării de urgență sunt prevăzute de art. 8 din Ordonanța militară, potrivit căruia:

 „Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenție a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente”.

Nerespectarea acestor măsuri de primă urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală.

Pentru a înțelege mai bine aceste obligații și destinatarii lor, se impune clarificarea noțiunilor de carantină și respectiv de izolare la domiciliu.

Conform informațiilor transmise de Ministerul de Interne, Grupul de Comunicare Strategică, măsurile de carantină și izolare la domiciliu sunt definite astfel:

  • Carantina se instituie pentru TOATE persoanele care NU prezinta simptome, dar care se intorc din zonele cu transmitere comunitara extinsa a noului coronavirus (COVID-19).

Carantina va dura o perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate, puse la dispoziție de autoritatea locală, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.

De ce 14 zile? Durata carantinei depinde de perioada estimată de incubație a virusului (adică perioada de timp dintre momentul infectării și apariția primelor simptome ale bolii). Estimările inițiale indică o perioadă medie de incubație pentru COVID-19 de 5,2 zile, dar există si persoane care dezoltă simptome după 13 zile. Calculele medicilor evidentiaza că din 100 de persoanele infectate cu COVID-19, 95 au prezentat simptome înainte de 13 zile.

Durata de 14 zile este, prin urmare, considerată suficientă pentru monitorizarea persoanelor care au intrat în contact cu cazurile de COVID-19.

 

  • Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome, dar care:
  • au calatorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitară extinsă
  • au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă
  • au intrat în contact direct cu persoanele confirmate cu coronavirus (COVID-19).
  • Membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus

 

Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică sau confirmată. În acest timp, vor fi monitorizate de către medicul de familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică.

 

Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și persoanelor care locuiesc la același domiciliu, pentru o perioada de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană simptomatică/confirmată.

 

Toți au obligația de a NU părăsi domiciliul declarat, în care se află de la momentul autoizolării.

 

NERESPECTAREA MĂSURILOR DE IZOLARE ȘI CARANTINĂ

 

SANCȚIUNI

 

  • Sancțiuni contravenționale

 

De la începerea crizei noului coronavirus și până în prezent, inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică au aplicat amenzi în valoare totală de 1.835.000 lei, pentru 120 de persoane care nu au respectat obligațiile carantinării sau autoizolării.

 

Astfel, potrivit art. 30 alin.(1) lit. h) din Hotărârea nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publicenerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice și respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice

Precizăm faptul că aceste sancțiuni pot fi cumulate, ceea ce înseamnă că pentru fiecare încălcare în parte a oricărei măsuri de carantinare sau autoizolare, se va aplica o nouă amendă.

  • Sancțiuni penale

În completarea aceste sancțiuni contravenționale, în situația în care o persoană nu respectă măsurile speciale de carantinare sau izolare, iar această nerespectare are ca urmare răspândirea epidemiei, urmează a fi angajată răspunderea PENALĂ a persoanei în cauză, pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

Astfel, potrivit art. 352 Cod penal:

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Important de precizat faptul că, pentru existenţa infracţiunii este necesar să se stabilească, fără echivoc, faptul că răspândirea bolii infectocontagioase a fost cauzată de nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, deoarece nu întotdeauna simpla nerespectare a unor asemenea măsuri cauzează răspândirea bolii.

Prin urmare, infracțiunea în cauză este o infracțiune de rezultat, ce presupune obligatoriu ca persoana care a nesocotit măsurile de prevenire, să fi transmis boala cel puțin unei alte persoane (anterior sănătoasă).

Infracţiunea se consumă în momentul producerii urmării periculoase pentru sănătatea publică: răspândirea bolii

Gravitatea unei astfel de fapte se  apreciază de la caz la caz, instanța de judecată urmând ca, în procesul de individualizare al pedepsei, să țină seama de consecințele efectiv produse, astfel încât pedeapsa crește proporțional cu numărul de persoane infectate.

În ceea ce privește forma de vinovăție, precizăm că această infracțiune se poate comite atât cu intenție (situație în care limitele de pedeapsă sunt de la 6 luni la 2 ani închisoare sau amendă), cât și din culpă (situație în care limitele de pedeapsă sunt mai reduse, respectiv de la o lună la 6 luni sau amendă).

Foarte important de precizat faptul că, în situația în care, prin fapta de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs vătămarea corporală sau moartea unei persoane, se va reține un CONCURS între infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și infracţiunea de vătămare corporală / vătămare corporală din culpă / lovire sau vătămare cauzatoare de moarte / omor / ucidere din culpă etc., în funcţie de atitudinea subiectului activ faţă de urmările menţionate mai sus.

Un element de noutate în materie, generat de situația de criză cu care se confruntă autoritățile statului în încercarea de limitare a răspândirii virusului Covid-19, Guvernul propune doptarea unei Ordonanțe de Ugrență pentru modificarea Codului penal, prin care să fie majorate pedepsele pentru anumite infracțiuni.

În acest sens, vă prezentăm în continuare principalele propuneri de modificare a legii, prevăzute în proiectul Ordonanței Guvernului:

Articolul 326 „Falsul în declarații se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

Articolul 352 „Zădărnicirea combaterii bolilor” se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor 3 persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(8) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(9) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (3) se pedepsește.

(10) Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.”

 

După articolul 352 se introduce un nou articol, art. 3521 , cu următorul cuprins: „Omisiunea declarării unor informații”:

„Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea a unor informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Amintim faptul ca aceaste propuneri, chiar daca vor adoptate, vor produce efecte numai pentru viitor, respectiv numai pentru fapte comise după publicarea in Monitorul Oficial

În concluzie, vă sfătuim să respectați în totalitate măsurile dispuse de autorități, mereu dar mai ales în această perioadă de epidemie, și vă asigurăm că societatea noastră este pregătită să răspundă provocărilor în materie, prin servicii juridice de specialitate.

Timar Victor- Avocat

 

 

1 comment

  1. A person essentially assist to make severely posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this actual put up amazing. Fantastic task! Adelheid Lyn Fronniah

Say Something