Posibilitatea angajatorului de a acorda zile libere angajaților – părinți

 

În situația epidemiologică actuală, care este fără precedent și necesită o atenție profundă, unitățile de învățământ au suspendat temporar cursurile în vederea diminuării numărului de îmbolnăviri cu virusul SARS – COV2.

Astfel, în contextul actual au fost adoptate o serie de măsuri cu caracter excepțional pentru protejarea angajaților care se găsesc nevoiți să lipsească de la locul de muncă pentru a-și supraveghea copiii.

Prin Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, incluzând modificările și clarificările aduse de Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 și Ordonanța de Urgență nr. 30/2020, SE POT acorda zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente.

Zilele libere pot fi solicitate, potrivit Legii nr. 19/2020 modificată și completată prin O.U.G. 30/2020, de către părinți doar dacă îndeplinesc cumulativ o serie de condiții:

  • Pentru copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unități de învățământ;
  • Locul de muncă al părintelui nu permite munca la domiciliu sau telemuncă;

Zilele libere, acordate prin Legea nr. 19/2020, se oferă numai unuia dintre părinții care îndeplinesc cumulativ condițiile mai sus enunțate. Prin urmare, cererea prin care se acordă zile libere trebuie sa fie însoțită de declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care trebuie să rezulte faptul că el nu a formulat o asemenea cerere anterior.

Totodată, din cerere trebuie să rezulte faptul că nu se încadrează într-una dintre situațiile următoare: se află în concediu pentru creșterea copilului, este asistentul personal al copilului, este în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Cererea trebuie sa fie însoțită de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Cuantumul indemnizației pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat de la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.429 lei în prezent).

Etapa procedurală pe care angajatorul este obligat sa o parcurgă este:

  • depunerea unei Cereri la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă prin care să solicite decontarea sumelor achitate pentru indemnizații, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației;

Cererea trebuie să fie datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului și va conține: datele de identificare ale angajatorului, adresa de e-mail, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma solicitată și numărul angajaților pentru care se solicită decontarea.

De asemenea, Cererea va fi însoțită de următoarele înscrisuri:

– lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată;

– copii ale ștatelor de plată;

– declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care să rezulte că persoanele care au primit indemnizația îndeplinesc condițiile din Legea 19/2020;

– dovada plății contribuției și a impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

 

Say Something