Dreptul Cetățeniei

Contact

Cetăţenia, este legătura politică şi juridică permanentă dintre o persoană fizică şi un anumit stat. Această legătură se exprimă prin totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor reciproce dintre o persoană şi statul al cărui cetăţean este şi, mai mult, este o legătură juridică specială, reflectată pe plan extern, păstrată şi prelungită oriunde s-ar găsi persoana, în statul său de origine, în alt stat, pe mare, într-o aeronavă sau într-o navetă spaţială. Cetăţenia se poate dobândi, în principal, fie prin naştere, fie prin naturalizare.

Sociatatea noastră va ofera servicii juridice cu privire la urmatoarele arii:

Obținerea cetățeniei;

Redobandirea cetățeniei;

Asistență juridică în situația retragerii cetățeniei;

Servicii