Echipa noastră a acumulat o experiență considerabilă ȋn domeniul civil, ramura dreptului familiei. Oferim asistență juridică și consultanță juridică cu privire la fiecare situație de fapt în parte și incercam sa solutionam fiecare situatie eficient și rapid.

Principalele arii de practică pe care le acoperim includ:

Relaţii patrimoniale şi nepatrimoniale izvorâte din căsătorie (relaţii izvorâte din căsătorie, consecinţele nerespectării uneicăsătorii valabile, în ce condiţii se poate desface o căsătorie, care sunt urmările disoluţiei căsătoriei);

Problema filiaţiei-modalitatea de stabilire a filiaţiei firești atât a copilului din căsătorie cât şi a celui din afara căsătoriei;

Drepturile şi îndatoririle reciproce dintre părinţi pe de o parte şi copil pe de altă parte (îndeosebi minor);

Ocrotirea minorilor atât prin asumarea de către părinţi a responsabilităţilor părinteşti, cât şi în cazul copiilor lipsiţi de ocrotire părintească;

Filiaţia civilă (adoptivă)-condiția de încheiere a adopţiei; cauzele de invalidare a adopţiei, efectele adopţiei în raporturile dintre familia adoptivă şi adoptat, pe de o parte şi relaţiile dintre adoptat şi familia sa firească;

Alte raporturi asimilate sub aspectul relaţiilor de familie – obligaţia legală de întreţinere ce există între unele categorii de persoane care nu au sau nu mai au legături de familie;